Rada Európy odsúhlasila, že ak matka sa označí za lesbu, otcom dieťaťa bude partnerka

Zo zahraničia

Rada Európy na včerajšom hlasovaní jednoznačnou väčšinou hlasov 67 k 14 schválila správu, ktorá požaduje prijať zmeny v legislatíve krajín tak, aby boli posilnené práva LGBT skupín na úrok práva dieťaťa poznať skutočnú objektívnu pravdu o jeho pôvode.

V rozpore so záujmami dieťaťa prijatá rezolúcia Rady Európy pod rúškom rodovej rovnosti a nediskriminácie na základe sexuálnej orientácie požaduje,
– automatické uznávanie, že “rodičom č. 2” je partnerka narodeného dieťaťa (nie jeho biologický otec). V praxi to bude znamenať, že ak manželka sa rozhodne deklarovať, že sa medzi počatím a pôrodom stala lesbou a má priateľku, biologický otec nebude mať žiadny právny nárok byť uznaný ako biologický otec v rodnom liste. Ak by v neskoršom štádiu života dieťaťa sa bude pokúšať kontaktovať dieťa, bude podľa právnikov môcť byť zatknutý za obťažovanie dieťaťa,

– adopcie detí pre páry rovnaké pohlavia
– umelé oplodnenie pre páry rovnaké pohlavia,
– právne uznanie párov rovnakého pohlavia
– odmietnutie ústavnej ochrany manželstva muža a ženy

Zástupca Slovenska sa hlasovania nezúčastnil a teda nehlasoval ani proti prijatie tejto správy.

Lost Password

Sign Up